أنت غير مسجل في منتدى جنرال العين - Forum General Alain . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

التميز خلال 24 ساعة
العضو المميز الموضوع المميز المشرف المميز
جنرال العين كيف تختارين لانجيرى ليلة الدخلة؟
بقلم : جنى ميرو
قريبا
مسابقة المليون
جرب ادخال آخر 4 ارقام من تخمينك فقد تفوز به إذا كانت الارقام صحيحة

الأذكار      <->     الحَمْدُ لله الذِي عَافَانِي في جَسَدِي ورَدَّ عَلَيَّ رُوحِي، وأَذِنَ لي بِذِكْرهِ      <->     
العودة   منتدى جنرال العين - Forum General Alain > ¤|`••|`•¤° جنرال المحلي °¤|`••|`•¤° > جنرال الماضي و الحاضر

جنرال الماضي و الحاضر اللـي ماله ماضـي مـالـه حـاضـر

قـِصةـٍه قصـيدة [ بـص الع‘ـيآيز ]

جنرال الماضي و الحاضر


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-10-2008, 03:41 AM   #1

خفـآيــ قلْب ــآ

مصممه

 
الصورة الرمزية خفـآيــ قلْب ــآ

 
 
 
 
 
 
 

معلومات إضافية

الحاله : خفـآيــ قلْب ــآ غير متواجد حالياً
عدد النقاط : 2905
المستوى : خفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond repute

مزاجي:

 
معلومات مول:
   
رسالة الشخصية:

..{ سبحآنٍ الله وبح‘ـمدهً .. سبحآن الله الع‘ـظيم‘ُ ..~‘ٍِ!

     
مركز تحميل:
 

 

 
افتراضي قـِصةـٍه قصـيدة [ بـص الع‘ـيآيز ]حَبْيت انقًل لڪَمِ مِوضِوعَ .. مِنَ واَيد عيبني ..


الَّمِوضِوعَ عَبْاره عَنَ قّصِه قّصِيده ..{
بْصِ الَّعَيايز مِر مِشحَونَ } ..


اڪَيد الَّڪَل يعَرفٍ هالَّقّصِيده .. بْسَ مِاظنَ الَّڪَل يعَرفٍ قّصِتها ..يقّولڪَمِ انَه الَّشاعَر مِحَمِد بْنَ سَوقّات شافٍ حَرمِه فٍي يومِ مِنَ الَّايامِ واقّفٍه بْالَّطريقّ فٍوقّفٍ لها وقّالَّها تفٍضِلي ارڪَبْي وبْوصِلجَ قّالَّت لـہَ لا انَا اتريا الَّبْصِ ونَحَنَ الَّڪَبْار نَتعَلمِ الَّحَينَ وسَووا لنَا بْاصِات وانَتـہَ بْرايڪَ مِرخوصِ ..فٍڪَتبْ هذه الَّقّصِيدة :بْصِ الَّعَيايز مِر مِشحَونَ
بْتعَلمِنَ ڪَتبْـہَ وقّرايـہَ
ادخل حَسَنَ واظهر يا حَسَونَ
ڪَتبْو لهمِ ديجَ وديايـہَ
الَّڪَبْار مِا يحَتاجَ يقّرونَ
عَيالَّهمِ عَنَ ڪَفٍــايــہَ
يومِ أنَهيو وانَوو يدشونَ
صِروا الَّبْراقّعَ فٍي الَّوقّايـہَ
يبْغِنَ وظيفٍة تلفٍزيونَ
ولا مِهنَدسَ للبْنَايـہَ
عَيالَّهمِ بْاتوا يصِيحَونَ
وحَقّ الَّريل قّالَّوا بْرايـہَ

فٍلمِا سَمِعَ الَّشاعَر حَمِد بْنَ سَوقّات الَّقّصِيده سَألْ اخوه عَنَ رايـہَ وعَنَ الَّاحَداث الَّاجَتمِاعَيـہَ آنَذاڪَ .. فٍأجَابْ بْهذه الَّقّصِيده:


ياذا الَّاخو ڪَدرت مِزيونَ
مِنَ هالَّحَڪَي غِثيت بْالَّـہَ
الَّعَلمِ للڪَبْار مِسَنَونَ
ولا خير فٍي راعَي الَّجَهالَّـہَ
لي مِا تعَلمِ ذاڪَ مِغِبْونَ
هذاڪَ لي يرثى لحَالَّـہَ
واصِلوا درسَڪَمِ لا تغِيبْونَ
وڪَل مِجَتهد يدرڪَ مِنَالَّـہَ
طالَّبْ وقّتنَا فٍرضِ يقّرونَ
والَّانَسَانَ مِا يازمِ عَبْالَّـہَ
شروا الَّذي مِالَّـہَ عَيونَ
يطلبْ مِنَ الَّاخر دلالَّـہَ
والَّيومِ جَونَي مِنَڪَ يشڪَونَ
قّالَّوا مِحَمِد وش بْدالَّـہَ
قّلت الَّعَفٍو الَّيومِ بْاڪَونَ
عَنَڪَمِ مِحَامِي بْالَّوڪَالَّـہَ
بْاسَايره شرعَ وقّانَونَ
وبْاسَايره فٍي ڪَل حَالَّـہَ
قّدمِت عَذري ڪَانَ ترضِونَ
ڪَانَـہَ غِلط فٍي هالَّمِقّالَّـہَ
وانَ مِا رضِيتوا تراه مِسَجَونَ
بْاحَيل أمِره للعَدالَّـہَ
آهدي سَلامِي لڪَل مِزيونَ
أعَداد مِا خطوا رسَالَّـہَ
وأعَداد مِا نَشوا يصِلونَ
عَلى الَّنَبْي الَّهادي و آلـہَ
وهو ايضِا لمِ يسَڪَت عَلى رد اخوه..فٍڪَتبْ قّصِيده رائعَه ردا عَلى قّصِيده اخوه .. وقّالَّ فٍيها :يا الَّاخو لي جَوڪَ شاڪَينَا
يطلبْونَڪَ فٍي مِعَابْاتي
لا حَشى مِالَّي بْهنَ عَينَا
وأعَتبْرهنَ مِثل جَداتي
يبْلغِنَ "مِ" الَّعَمِر سَبْعَينَا
بْسَ يقّرنَ للصِلواتي
ذاڪَ حَزبْڪَ جَوڪَ عَانَينَا
لا تڪَنَ للغِير شمِاتي
لو قّرنَ حَول و عَامِينَا
مِا يفٍيد الَّدرسَ هيهاتي
مِثل حَرفٍ خط فٍي الَّطينَا
يمِتحَي فٍي ظرفٍ سَاعَاتي
ولمِا بْعَث الَّشاعَر مِحَمِد بْنَ سَوقّات الَّقّصِيده الَّى اخوه .. فٍرد عَليه وقّالَّ :يا الَّاخو ڪَلهنَ مِزايينَا
مِنَ صِغِار سَولعَياتي
مِا بْلغِنَ مِنَ الَّعَمِر عَشرينَا
لا تزور قّول وبْهاتي
لي اظهرنَ فٍي الَّبْصِ مِاشينَا
مِنَ الَّدجَر يمِشنَ بْڪَيفٍاتي
مِنَ حَديث الَّعَلمِ بْاغِينَا
هنَدسَــہَ أو جَولجَياتي


فٍرد عَليه بْقّصِيده يقّول فٍيها :


لي سَوالَّي قّصِيده
رجَل ولا نَسَوانَ
ڪَل بْقّبْضِ بْيده
مِنَ حَيث مِا هو ڪَانَ
ونَبْغِي حَمِد ونَريده
واقّفٍ عَلى الَّبْيبْانَ
وثانَي يطبْخ عَصِيده
ويشر فٍي الَّوعَيانَوڪَانَ رد الَّشاعَر حَمِد بْنَ سَوقّات عَليه :


ڪَتبْت رد للقّصِيده
للشاعَر الَّغِلطانَ
مِنَ ذا يجَافٍي صِديقّـہَ
غِصِ الَّصِبْا الَّبْطرانَ
ڪَل يومِ تيبْ مِصِيبْـہَ
وتفٍتنَ الَّنَسَوانَ
بْاسَحَوتڪَ بْيريده
ضِربْ عَلى الَّاذانَ
لينَ اتبْدل قّصِيده
وتقّول انَا غِلطانَ
بْيدار فٍي الَّزريبْـہَ
تسَقّي مِعَ الَّبْتانَ
ولا خدمِـہَ شديده
وتنَظفٍ الَّحَيضِانَ

ڪَانَت هذه قّصِه الَّقّصِيده .. مِحَاوره شعَريه جَمِيلـہَ
حَبْيتها وااايد .. ..

وانَشالَّله تنَالَّ عَلى اعَجَابْڪَمِ..


تمِ الَّنَقّل مِنَ جَريده همِالَّيل .. الَّعَدد (1) .. الَّخمِيسَ 5 يونَيو 2008 مِ ....

كنت ادور ع القصيده من مسلسل فريج بس ما حصلتها و اذا حد منكم اعضاء نورنا فديتكم حصلها يعطيني اياها و انا بحطها و بذكر اسم العضو
.+[ منقـٍول]+.
 

 

التوقيع


   

رد مع اقتباس
قديم 08-10-2008, 11:30 PM   #2

جوهرة_العين

جنرال ذهبي

 
الصورة الرمزية جوهرة_العين

 
 
 
 
 
 
 

معلومات إضافية

الحاله : جوهرة_العين غير متواجد حالياً
عدد النقاط : 125421
المستوى : جوهرة_العين has a reputation beyond reputeجوهرة_العين has a reputation beyond reputeجوهرة_العين has a reputation beyond reputeجوهرة_العين has a reputation beyond reputeجوهرة_العين has a reputation beyond reputeجوهرة_العين has a reputation beyond reputeجوهرة_العين has a reputation beyond reputeجوهرة_العين has a reputation beyond reputeجوهرة_العين has a reputation beyond reputeجوهرة_العين has a reputation beyond reputeجوهرة_العين has a reputation beyond repute

مزاجي:

 
معلومات مول:
   
رسالة الشخصية:

*!., لـاّ إلـهْـ إلـاّ الله ,, مُحَمدا" رَسوُلْ الله ,.!*

     
مركز تحميل:
 

 

 
افتراضي

روووووووووعة الطرح

سلامي عليج الغلا دومج مبدعة بختياراتج ^.^
 

 

التوقيع


--

   

رد مع اقتباس
قديم 09-10-2008, 12:08 AM   #3

صدمني زماني

جنرال سوبر

 
الصورة الرمزية صدمني زماني

 
 
 
 
 
 
 

معلومات إضافية

الحاله : صدمني زماني غير متواجد حالياً
عدد النقاط : 6751
المستوى : صدمني زماني has a reputation beyond reputeصدمني زماني has a reputation beyond reputeصدمني زماني has a reputation beyond reputeصدمني زماني has a reputation beyond reputeصدمني زماني has a reputation beyond reputeصدمني زماني has a reputation beyond reputeصدمني زماني has a reputation beyond reputeصدمني زماني has a reputation beyond reputeصدمني زماني has a reputation beyond reputeصدمني زماني has a reputation beyond reputeصدمني زماني has a reputation beyond repute

مزاجي:

 
معلومات مول:
   
رسالة الشخصية:

~• شسوّي وآآنــا صآآر الّحـزن زآآديْ وّ شرآبــيْ•~

     
مركز تحميل:
 

 

 
افتراضي

سلامـــــــــ عليج يا بنت الاكرام ــــــــــــي
وربي توني اسمع بهالقصـــــــــــــــه الله يعطيج العافيــه ع الطرح اللمميز يالمميزة ..

بْصِ الَّعَيايز مِر مِشحَونَ
بْتعَلمِنَ ڪَتبْـہَ وقّرايـہَ
ادخل حَسَنَ واظهر يا حَسَونَ
ڪَتبْو لهمِ ديجَ وديايـہَ
الَّڪَبْار مِا يحَتاجَ يقّرونَ
عَيالَّهمِ عَنَ ڪَفٍــايــہَ
يومِ أنَهيو وانَوو يدشونَ
صِروا الَّبْراقّعَ فٍي الَّوقّايـہَ
يبْغِنَ وظيفٍة تلفٍزيونَ
ولا مِهنَدسَ للبْنَايـہَ
عَيالَّهمِ بْاتوا يصِيحَونَ
وحَقّ الَّريل قّالَّوا بْرايـہَ


وانا عن نفســـــــــــي اموت بهالشعر وربي وااايد حلووووو ..
 

 

التوقيع


   

رد مع اقتباس
قديم 09-10-2008, 01:04 AM   #4

غْربَــ الْروحَ ــة

شاعرة

 
الصورة الرمزية غْربَــ الْروحَ ــة

 
 
 
 
 
 
 

معلومات إضافية

الحاله : غْربَــ الْروحَ ــة غير متواجد حالياً
عدد النقاط : 23427
المستوى : غْربَــ الْروحَ ــة has a reputation beyond reputeغْربَــ الْروحَ ــة has a reputation beyond reputeغْربَــ الْروحَ ــة has a reputation beyond reputeغْربَــ الْروحَ ــة has a reputation beyond reputeغْربَــ الْروحَ ــة has a reputation beyond reputeغْربَــ الْروحَ ــة has a reputation beyond reputeغْربَــ الْروحَ ــة has a reputation beyond reputeغْربَــ الْروحَ ــة has a reputation beyond reputeغْربَــ الْروحَ ــة has a reputation beyond reputeغْربَــ الْروحَ ــة has a reputation beyond reputeغْربَــ الْروحَ ــة has a reputation beyond repute

مزاجي:

 
معلومات مول:
   
رسالة الشخصية:

سبحآن آللّہ والحمدللّہ ۆلٱ إلہ إلٱآللّہ ۆآللّہ أگبر

     
مركز تحميل:
 

 

 
افتراضي

يعطيج العافيه الغلا ع الطرح
تسلم ايدج وماقصرتي
 

 

التوقيع


جَميعُنَا سَيَقُولُ :
نَفسِي نَفسِيْ. .
إِلَّا هُوَ سَيَقُولُ :
أُمَتِي أُمَتِيْ فَصَلوا عَلَيهِ وَ سَلِمُوا ٺَسلِـيمَاً ~

   

رد مع اقتباس
قديم 09-10-2008, 03:59 AM   #5

خفـآيــ قلْب ــآ

مصممه

 
الصورة الرمزية خفـآيــ قلْب ــآ

 
 
 
 
 
 
 

معلومات إضافية

الحاله : خفـآيــ قلْب ــآ غير متواجد حالياً
عدد النقاط : 2905
المستوى : خفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond repute

مزاجي:

 
معلومات مول:
   
رسالة الشخصية:

..{ سبحآنٍ الله وبح‘ـمدهً .. سبحآن الله الع‘ـظيم‘ُ ..~‘ٍِ!

     
مركز تحميل:
 

 

 
افتراضي

^.^

لاهنتـٍوآ السـِآع عـٍ التوآصـل الحـٍلوووو
 

 

التوقيع


   

رد مع اقتباس
قديم 13-10-2008, 05:36 AM   #6

حشووووره >-<

جنرال ذهبي

 
الصورة الرمزية حشووووره >-<

 
 
 
 
 
 

معلومات إضافية

الحاله : حشووووره >-< غير متواجد حالياً
عدد النقاط : 7876
المستوى : حشووووره >-< has a reputation beyond reputeحشووووره >-< has a reputation beyond reputeحشووووره >-< has a reputation beyond reputeحشووووره >-< has a reputation beyond reputeحشووووره >-< has a reputation beyond reputeحشووووره >-< has a reputation beyond reputeحشووووره >-< has a reputation beyond reputeحشووووره >-< has a reputation beyond reputeحشووووره >-< has a reputation beyond reputeحشووووره >-< has a reputation beyond reputeحشووووره >-< has a reputation beyond repute

مزاجي:

 
معلومات مول:
   
رسالة الشخصية:

{.. ڤڵبيے مثڸ قبريے مٵ يضم ٲٽنيڼ ..}

     
مركز تحميل:
 

 

 
افتراضي

نااااااااايسوووو

يسلمووو ع الطرح الغاوي
 

 

التوقيع


   

رد مع اقتباس
قديم 13-10-2008, 04:47 PM   #7

خفـآيــ قلْب ــآ

مصممه

 
الصورة الرمزية خفـآيــ قلْب ــآ

 
 
 
 
 
 
 

معلومات إضافية

الحاله : خفـآيــ قلْب ــآ غير متواجد حالياً
عدد النقاط : 2905
المستوى : خفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond repute

مزاجي:

 
معلومات مول:
   
رسالة الشخصية:

..{ سبحآنٍ الله وبح‘ـمدهً .. سبحآن الله الع‘ـظيم‘ُ ..~‘ٍِ!

     
مركز تحميل:
 

 

 
افتراضي

الله يســلمج حــبوووبةـٍه ولاهنتــي عـ التوآصـل 

 

التوقيع


   

رد مع اقتباس
قديم 13-10-2008, 08:57 PM   #8

هـوى الأريـ~ـافــ

جنرال

 
الصورة الرمزية هـوى الأريـ~ـافــ

 
 
 
 
 
 
 

معلومات إضافية

الحاله : هـوى الأريـ~ـافــ غير متواجد حالياً
عدد النقاط : 10
المستوى : هـوى الأريـ~ـافــ is on a distinguished road

مزاجي:

 
معلومات مول:
   
رسالة الشخصية:

كَبًيُرّ اْلِحٍظَ مِنْ حَاّفَظْ عَلُىً نَفْسَهُ مِنْ الْمَنْقُوّدً

     
مركز تحميل:
 

 

 
افتراضي
طرح رائع

وانا وايد تعيبني هالقصيده ,,

كل الشكر لج عزيزتي

.
,


 

 


  سبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم

   

رد مع اقتباس
قديم 13-10-2008, 09:35 PM   #9

خفـآيــ قلْب ــآ

مصممه

 
الصورة الرمزية خفـآيــ قلْب ــآ

 
 
 
 
 
 
 

معلومات إضافية

الحاله : خفـآيــ قلْب ــآ غير متواجد حالياً
عدد النقاط : 2905
المستوى : خفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond reputeخفـآيــ قلْب ــآ has a reputation beyond repute

مزاجي:

 
معلومات مول:
   
رسالة الشخصية:

..{ سبحآنٍ الله وبح‘ـمدهً .. سبحآن الله الع‘ـظيم‘ُ ..~‘ٍِ!

     
مركز تحميل:
 

 

 
افتراضي

تسلمــين ولاهنتــي عـ التوآآصـل ختية ^.^ 

 

التوقيع


   

رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الع‘ـيآيز, بـَ, قصـيدة, قـِصةـٍه


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

لكل مشاهـده : درهـم
لكل موضوع : درهـم
لكل رد جديد : درهـم

الانتقال السريع

الموقع الرسمي للدكتور الشيخ سيف الكعبي

الساعة الآن 05:49 AM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd. RASLAN
Tynt Script Added by Leicester Forum
جنرال العين

إعدادات الرسائل الأصدقاء استكشف
 • تعديل البيانات
 • تعديل الصورة الرمزية
 • تعيل الصورة الملف الشخصي
 • تعديل التوقيع
 • تعديل البريد / كلمة المرور
 • تعديل الخيارات
 • تنسيق الملف الشخصي
 • خصوصية الملف الشخصي
 • قائمة الاشتراكات
 • تقديم شكوى أو اقتراح

 • البريد الوارد
 • الرسائل المرسلة
 • تتبيع الرسائل
 • تعديل المجلدات
 • ارسال رسالة جديدة
 • الاتصال و الاصدقاء
 • تعديل قائمة الاصدقاء
 • قائمة الاتصال
 • قائمة التجاهل
 • المنتدى
 • مركز التحميل
 • قائمة الأعضاء
 • مدونات
 • فعاليات
 • مول جنرال
 • العاب
 • مساندة الاشرافية
 • توبيكات
 • للإعلان
 • التعليمات
 • اتصل بنا